Phương Thức Thanh Toán


Thông Tin Thanh Toán Tại Công Ty Hiệp Đức Sài Gòn

  • Ngân hàng Vietcombank

Số tài khoản: 0911000014807

Chủ Tài Khoản: THĂNG ĐỨC HIỆP

Ngân hàng Vietcombank - CN Gò Vấp

  • Ngân Hàng ACB

Số tài khoản: 205327

Chủ Tài Khoản: THĂNG ĐỨC HIỆP

Ngân hàng ACB - Nguyễn Văn Trỗi

  • Ngân hàng Sacombank

Số tài khoản: 060179704342

Chủ Tài Khoản: THĂNG ĐỨC HIỆP

Ngân hàng Sacombank  - Nguyễn Văn Trỗi

 

 

Đối tác